Verbeterpunten

  • Overlay onder het menu transparant maken…
    “By default, the header background only works on hover or scroll.”
    Kan hier de werking beperkt worden tot alleen “hover”, en niet scroll? En willen we dit echt? De teksten van het menu en van het artikel gaan dan wel door elkaar heen lopen.
  • etc.
  • meer verbeterpunten